Gclub Plaza Banner

เหตุใดเงินจาก คาสิโนออนไลน์ ถึงใช้จ่ายได้คล่องกว่า?

Posted on by Author:

เหตุใดเงินจาก คาสิโนออนไลน์ ถึงใช้จ่ายได้คล่องกว่า?

ในใจของคนส่วนใหญ่มักให้คุณค่ากับ ‘เงิน’ ในแต่ละแหล่งของรายได้ที่ต่างกัน งงไหท? ถ้าหากอธิบายให้สั้น คือเรามักให้ความ “เคารพ” เงินที่ได้มาจาก คาสิโนออนไลน์ น้อยกว่า เงินที่มาจากการทำงานสุจริต

เงินที่ได้จากการถูกหวย, เก็บได้ระหว่างทาง, ได้รับตกเบิกค้างจ่าย ฯลฯ มันมักจะถูกใช้หมดสิ้นสูญเพลิงไปได้เร็วกว่าเงินเดือน, เงินเก็บออม ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้นับเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนเรื่องวินัยการเงินของใครหลายๆ คน กระทั่งส่งผลกระทบกับชีวิตและครอบครัวในภายหลังร่วมด้วยเช่นกัน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เคยมีนักเศรษฐศาสตร์ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของคนทำให้ค้นพบว่าไม่ใช่แค่เพียงปัจจัยของแหล่งที่ได้มาของเงินเท่านั้นที่ทำให้ถูกมองว่ามีค่าไม่เท่ากัน จนถูกนำไปใช้เรทระดับ ‘สะบั้นหั่นแหลก’ แต่ยังรวมถึงวิธีการเก็บเงินและวิธีการใช้จ่ายเงินก็เป็นสาเหตุสำคัญอีกส่วนหนึ่งด้วย

อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นว่ามนุษย์จะให้ความ “เคารพ” เงินที่ได้มาแบบมักง่ายค่อนข้างน้อย แต่จะ “ทะนุถนอม” เงินที่หามาได้จากหยาดเหงื่อและแรงงานมากกว่า ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมองว่าเงินแต่ละบาทที่มาจากแหล่งต่างกัน กลับมีค่าไม่เท่ากัน อันเป็นผลทำให้พฤติกรรมในการใช้เงินแตกต่างกันไปด้วย

วิธีการเก็บเงินก็เช่นกัน ที่หากเก็บไว้ในที่สะดวกใช้แล้ว มันก็มีโอกาสกับสิ้นมลายสูญไปได้รวดเร็วยิ่งกว่า แต่หากเงินจำนวนดังกล่าวถูกโยกย้ายถ่ายเทไปเก็บไว้ในบัญชีที่เบิกยาก (ฝากประจำ, ซื้อประกัน, ลงกองทุน) มันก็ยังคงอยู่กับเราไปตราบนานเท่านาน

Mental accounting = การจัดแบ่งบัญชีในสมอง คือคำจำกัดความที่นักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมให้ความหมายในเรื่องการมองว่าเงินแต่ละบาทมีค่าไม่เท่ากัน กล่าวคือ มนุษย์จะจัดการเงินแต่ละบาทไม่เหมือนกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าเงินมาจากแหล่งใด มีวิธีการเก็บและวิธีการใช้จ่ายอย่างไร ตัวอย่างเช่น หลายคนใช้จ่ายเงินที่ได้จากวงพนันชนิด ‘อีลุ่ยฉุยแฉก อีแหลกแจกจ่าย’ แต่จะประหยัด ‘กระเหม็ดกระแหม่’ กับเงินออมเพื่อการศึกษาของลูกๆ ทำให้มองข้ามการลงทุนดีๆ อื่นๆ จนถูกลงทัณฑ์รับโทษไปอย่างช้าๆ อาทิ ยอมทนฝากเงินโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำกับธนาคารที่มั่นคงจนเสียโอกาสที่จะซื้อหุ้นดีๆ โดยไม่ระแคะระคายว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังงุบงิบกินเงินที่ฝากไว้อยู่ จนค่าเงินที่แท้จริงหรืออำนาจซื้อค่อยๆ ลดน้อยถอยลง (เงินจำนวนเท่าเดิม แต่ซื้อของได้น้อยลง)

 

Mental accounting เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริง เพราะโดยแท้จริงแล้ว “เงินทุกบาททุกแหล่งที่มาของรายได้มีค่าเท่ากันเสมอ” (ชำระหนี้เท่ากัน, ซื้อของได้เหมือนกัน, นำไปลงทุนได้ผลตอบแทนเท่าเทียมกัน) ไม่ว่าจะมาจากรับมรดก, ถูกหวย, เดิมพันชนะ, เจอกลางทาง, ค้าของเถื่อน, รับจ้าง sideline ฯลฯ ดังนั้นเราจึงควรจะต้องบริหารจัดการ การเงินตามความเป็นจริง เพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากภยันตราย กระทั่งไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้อย่างไร้กังวล

เคล็ดลับของการไม่ใช้ลาภลอยอย่างสุรุ่ยสุร่ายก็คือ ให้เอาเงินก้อนนี้มา ‘พักผ่อน’ รวมกับเงินที่ได้จากหยาดเหงื่อแรงกายในบัญชีธนาคารสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วจึงค่อยจับจ่ายใช้สอย เช่นนี้แล้ว เงินก็จะผสมปนเปกันจนไม่รู้ว่าจะ “เคารพ” หรือ “ไม่เคารพ” ส่วนใด

การเข้าใจเรื่อง Mental accounting จะทำให้ไม่ถูกหลอกโดยใจของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลอกเราได้มากกว่าอะไรทั้งหมด ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างชัดแจ้ง เราก็จะสามารถบริหารเรื่องเงินได้อย่างสมเหตุสมผล และเมื่อนั้นเราก็จะเป็นผู้ใช้เงินได้อย่างน่าเคารพ